ویژه نامه هفتمین نمایشگاه بین المللی میدکس 2017

آلبوم تصاویر و آلبوم ویدئو های نمایشگاه

فعالیت های زیگموند در هفتمین نمایشگاه بین المللی میدکس 2017 در قالب ویدئو

آماده سازی جهت شرکت در نمایشگاه
روز اول نمایشگاه
روز دوم نمایشگاه
 
روز سوم نمایشگاه
روز پایانی نمایشگاه